Siarad ag Asiant
Sianeli sydd ar Gael
Fel arall gallwch gysylltu â ni
• drwy anfon neges ar Trydar neu ymweld â tudalen Facebook y Cyngor
• trwy'r wefan: www.caerdydd.gov.uk
• defnyddio peiriant ateb ar 029 2087 2088 (Cymraeg) neu 029 2087 2087 (Saesneg)
• defnyddio facs ar 029 2087 2086
• drwy anfon neges destun i 07967 222087


Dim ond yn ystod oriau agor y mae'r adnodd Sgwrsio ag Asiant ar gael:

8.30am i 6pm dydd Llun i ddydd Gwener.
Mae'r amseroedd wedi eu haddasu i gyd-fynd â golau ddydd (GMT/BST). Rydym wedi cau ar wyliau banc.OK