Siarad ag Asiant
Sianeli sydd ar Gael
Fel arall gallwch gysylltu â ni

  • by talking to our ChatBot, Bobi
  • drwy anfon neges ar Trydar neu ymweld â tudalen Facebook y Cyngor
  • trwy'r wefan: www.caerdydd.gov.uk,
  • defnyddio peiriant ateb ar 029 2087 2088 (Cymraeg) neu 029 2087 2087 (Saesneg)
  • defnyddio facs ar 029 2087 2086  • 8.30am i 6pm dydd Llun i ddydd Gwener.
    Mae'r amseroedd wedi eu haddasu i gyd-fynd â golau ddydd (GMT/BST). Rydym wedi cau ar wyliau banc.