Siarad ag Asiant
Am: (gofynnol)
Enw: (gofynnol)
E-bost: (gofynnol)
Ffôn:
Cod post:
Rydych ar fin dechrau sgwrsio ar-lein gydag un o'n cynghorwyr. Gan y bydd hon yn sgwrs amser real, wedi'i theipio, gall ymatebion gynnwys gwallau gramadegol a/neu sillafu.

Sylwer, mae sesiynau siarad ag Asiant yn cael eu cofnodi a gellir eu terfynu os bydd y sesiwn yn mynd yn sarhaus.

Os oes gennych feddalwedd atal naidlenni, NI fyddwch yn gallu defnyddio sgwrs ar y we oni bai eich bod yn dweud wrtho am ganiatàu naidlenni o'r safle hwn.


Mae'r cyfleuster Siarad ag Asiant ar gael yn ystod ein horiau agor yn unig:

9am i 5pm dydd Llun i ddydd Sul.
Mae'r amseroedd wedi eu haddasu i gyd-fynd â golau ddydd (GMT/BST).


I gael trosolwg am sut i ddefnyddio Siarad ag Asiant, cliciwch yma

Bydd unrhyw wybodaeth a roddir gennych ond yn cael ei defnyddio i'ch cynorthwyo gyda'ch ymholiad a dim ond gyda chydweithwyr y tu allan i'r Gwasanaeth Tracio, Olrhain a Diogelu y byddant yn cael eu rhannu os oes angen gwneud hynny am resymau'n ymwneud â budd y cyhoedd ym maes iechyd y cyhoedd . Rydym yn cadw cofnodion ymholiadau cwsmeriaid am 2 flynedd. I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau diogelu data ewch https://www.caerdydd.gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx Diolch.Os nad ydych yn cytuno gyda'r amodau, cliciwch eich botwm 'Nol' nawr.

OK