Siarad ag Asiant
(gofynnol)
(gofynnol)
(gofynnol)

Mae C2C yn profi problemau technegol ysbeidiol gyda'n gwasanaeth gwe-sgwrs.

Os ydi ymatebion yn stopio ac mae'n ymddangos nad yw'r person sy'n helpu chi yna bellach, plîs datgysylltwch a thrîwch eto. Fel arall, plîs rhowch alwad i ni ar 029 2087 2088.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achoswyd ac rydym yn gweithio'n galed i drwsio'r broblem.


Rydych yn gwneud cais i ymgysylltu ag un o'n Cynrychiolwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid mewn sgwrs electronig amser go iawn. Oherwydd natur uniongyrchol y cyfrwng hwn, mae'n bosib y bydd gwallau gramadeg a/neu sillafu yn yr ymatebion.

Os oes gennych feddalwedd atal naidlenni, NI fyddwch yn gallu defnyddio sgwrs ar y we oni bai eich bod yn dweud wrtho am ganiatàu naidlenni o'r safle hwn.

Rydym hefyd yn cadw'r hawl i beidio â chael ein rhwymo gan unrhyw gyngor neu wybodaeth a ddarperir gan y cyfrwng hwn. Pe hoffech chi ddibynnu ar gyngor neu wybodaeth parthed y gwasanaethau a ddarperir, byddem yn argymell defnyddio un o'r sianelau eraill.

Caiff y sesiwn 'Siarad ag Asiant' ei dirwyn i ben heb rybudd os bydd y sesiwn yn mynd yn ymosodol.

Sylwch, caiff pob sesiwn Siarad ag Asiant ei gofnodi

Bydd unrhyw wybodaeth rydych yn ei rhoi yn cael ei defnyddio i ymdrin â'ch ymholiad yn unig a gellir ei rhannu ag adrannau eraill y cyngor neu ag awdurdodau lleol eraill os oes angen. Rydym yn cadw cofnodion o ymchwiliadau cwsmeriaid am 2 flynedd a bydd y sail gyfreithiol sy'n caniatàu i ni brosesu eich data yn amrywio yn dibynnu ar eich ymholiad ond yn bennaf bydd ei angen er mwyn i'r cyngor gyflawni ei ddyletswyddau swyddogol. I gael mwy o wybodaeth am eich hawliau diogelu data, ewch i https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx Diolch.

I gael trosolwg am sut i ddefnyddio Siarad ag Asiant, cliciwch yma


Mae'r cyfleuster Siarad ag Asiant ar gael yn ystod ein horiau agor yn unig:
8.30am i 6pm dydd Llun i ddydd Gwener.
Mae'r amseroedd wedi eu haddasu i gyd-fynd â golau ddydd (GMT/BST). Rydym wedi cau ar wyliau banc.Os nad ydych yn cytuno gyda'r amodau, cliciwch eich botwm 'Nol' nawr.